Ämnen
Vikten av god munhälsa vid diabetes hos barn/ungdom i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (5433)
Utgivningsdag:2016-11-29
Serie:Munhälsa

Vikten av god munhälsa vid diabetes hos barn/ungdom

Information till föräldrar om vikten av god munhälsa vid diabetes hos barn/ungdom
Info:
Detta är en skrift som diabetesprofessionen ska dela ut till anhöriga och föräldrar till barn och ungdomar med diabetes. Det är viktigt att den ungas tandläkare/tandhygienist informeras om att hen har fått diabetes för att kunna informera, ge instruktioner och erbjuda behandling. Munhälsa har en hög prioritet i Socialstyrelsens riktlinjer för diabetesvård 2015.
0 kr
Artnr:
5433
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Information till tandvårdspersonal
Detta är en informationsskrift till tandvårdspersonal om att samtliga patienter med diab...
Information till dig som har diabetes om vikten av god munhälsa
Det här informationsbladet kan diabetesprofessionen ladda ner och sprida till diabetespatient...
Munhälsa - åtgärder för att förebygga ohälsa i munnen
Munvården syftar till att förebygga sjukdomsutveckling och smärta som kan påve...
50 kr
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Ekonomirapporten, maj 2017
Den demografiska utvecklingen vi ser framöver – färre i yrkesverksam ålder i ...
100 kr