Ämnen
Vikten av god munhälsa vid diabetes hos barn/ungdom i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (5433)
Utgivningsdag:2016-11-29

Vikten av god munhälsa vid diabetes hos barn/ungdom

Information till föräldrar om vikten av god munhälsa vid diabetes hos barn/ungdom
Info:
Detta är en skrift som diabetesprofessionen ska dela ut till anhöriga och föräldrar till barn och ungdomar med diabetes. Det är viktigt att den ungas tandläkare/tandhygienist informeras om att hen har fått diabetes för att kunna informera, ge instruktioner och erbjuda behandling. Munhälsa har en hög prioritet i Socialstyrelsens riktlinjer för diabetesvård 2015.
0 kr
Artnr:
5433
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Öppna jämförelser: Företagsklimat 2016
För fjärde gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen...
150 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2016
Sveriges Kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar f...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr