Ämnen
Vem bestämmer om arkiv i kommunen? i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-356-7)
ISBN-nummer:978-91-7585-356-7
Utgivningsdag:2015-12-01

Vem bestämmer om arkiv i kommunen?

Info:
I kommuner, landsting och regioner har varje nämnd och styrelse ansvar för sina arkiv. Enligt arkivlagen är arkiven de allmänna handlingar som inkommer till och upprättas i verksamheterna. Lagstiftningen är teknikneutral.

Med ansvar följer organisation av uppdraget och fördelning av arbetsuppgifter. Lagstiftningen kan behöva kompletteras med lokala bestämmelser.
I denna skrift beskrivs kommunal sektors förutsättningar med hänsyn till såväl arkivlagen som kommunallagen. Här ges råd om hur arkivverksamheten kan organiseras och följas upp.

Skriften är utgiven genom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor som är ett samverkansorgan mellan Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Landsting.
100 kr
Antal: 
Artnr:
7585-356-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr