Ämnen
Valfrihet och kundvalssystem i kommunal verksamhet - underlag för lokala bedömningar i gruppen  hos SKL Fastigheter och Service AB (7099-988-0)
ISBN-nummer:91-7099-988-0
Utgivningsdag:2001-08-14
Serie:Kommunerna och konkurrensen

Valfrihet och kundvalssystem i kommunal verksamhet - underlag för lokala bedömningar

Info:

Kundval är en relativt ny företeelse och de kommuner som infört kundval har i stor utsträckning fått bryta ny mark. Det finns ingen samlad beskrivning av vad som menas med kundval och vilka kommuner som har infört kundval eller som överväger att införa kundval i kommunal verksamhet.

Syftet med föreliggande skrift är att fylla dessa behov och ge en bild av läget vid ingången av år 2001. Avsikten är också att lyfta fram viktiga frågor som kan ligga till grund för lokala bedömningar i kommuner som överväger att införa kundvalsmodeller.

Artnr:
7099-988-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Information till alla
För nionde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört webbundersö...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info