Ämnen
Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå : hemtjänst och särskilt boende i gruppen Äldreomsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-475-6)
ISBN-nummer:978-91-7164-475-6
Utgivningsdag:2009-10-19

Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå : hemtjänst och särskilt boende

Info:

Drygt 200 av Sveriges kommuner är intresserade av att stärka individers rätt till självbestämmande genom att införa valfrihetssystem. Valfrihetssystem förutsätter införande av en prestationsbaserad ersättningsmodell och innebär nya möjligheter och risker för såväl kommun som anordnarna.

Denna skrift är tänkt som ett stöd för förtroendevalda, chefer och ekonomer som arbetar med att införa valfrihetssystem. Den innehåller praktiska tips om vad man bör tänka på inför prestationsersättning.

Till denna skrift finns det räknesnurror i två versioner av excel som ett komplement och hjälpmedel. I räknesnurran kan du mata in din kommuns värden som en hjälp för att räkna ut timersättning.

95 kr
Antal: 
Artnr:
7164-475-6
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser: Företagsklimat 2016
För fjärde gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen...
150 kr
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2016
Sveriges Kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar f...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr