Ämnen
Vägval för socialtjänsten - underlag för omvärldsanalys i gruppen Social omsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-814-3)
ISBN-nummer:978-91-7164-814-3
Utgivningsdag:2012-07-09

Vägval för socialtjänsten - underlag för omvärldsanalys

Info:
Kraven är stora på kommunernas socialtjänst när det gäller anpassningen till en föränderlig omvärld. Behovet av att göra omvärldsanalyser växer och från flera håll har önskemål framförts efter underlag som kan användas i de egna omvärldsanalyserna på lokal och regional nivå. ; Detta underlag har tagits fram inom ett nätverk, som arbetar med att skapa regionala strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård. Arbetet är en del i överenskommelsen mellan regeringen och SKL om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.
Köp 20 st eller fler för 10 kr/st
30 kr
Antal: 
Artnr:
7164-814-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...