Ämnen
Vägval för socialtjänsten - underlag för omvärldsanalys i gruppen Social omsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-814-3)
ISBN-nummer:978-91-7164-814-3
Utgivningsdag:2012-07-09

Vägval för socialtjänsten - underlag för omvärldsanalys

Info:
Kraven är stora på kommunernas socialtjänst när det gäller anpassningen till en föränderlig omvärld. Behovet av att göra omvärldsanalyser växer och från flera håll har önskemål framförts efter underlag som kan användas i de egna omvärldsanalyserna på lokal och regional nivå. ; Detta underlag har tagits fram inom ett nätverk, som arbetar med att skapa regionala strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård. Arbetet är en del i överenskommelsen mellan regeringen och SKL om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.
Köp 20 st eller fler för 10 kr/st
30 kr
Antal: 
Artnr:
7164-814-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Ekonomirapporten, oktober 2017
Den positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättning och kommunalt skat...
100 kr
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...