Ämnen
Undernäring - åtgärder för att förebygga i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-631-6)
ISBN-nummer:978-91-7164-631-6
Utgivningsdag:2011-02-22
Serie:Nationell satsning för ökad patientsäkerhet

Undernäring - åtgärder för att förebygga

Info:
Sjukdomsrelaterad undernäring är vanlig, speciellt vid kronisk sjukdom. Problemet uppmärksammas sällan och behandlas ofta inte på ett rationellt sätt. Undernäring uppstår när en person under lång tid förbrukar mer energi eller andra näringsämnen än vad hon får i sig. Så småningom påverkas funktion och struktur i kroppens alla organ. I 25 svenska studier som omfattar mer än 5 000 patienter var 28 procent undernärda, och bland kroniskt sjuka äldre led ännu fler av undernäring. Tillståndet ger försämrad livskvalitet och lidande och förbrukar stora resurser, framför allt i vården av och omsorgen om den äldre befolkningen. Data från Storbritannien visar att samhällets kostnader för sjukdomsrelaterad undernäring är lika stor som för övervikt och fetma.
Köp 50 st eller fler för 45 kr/st
Köp 100 st eller fler för 40 kr/st
50 kr
Antal: 
Artnr:
7164-631-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Fall och fallskador: Åtgärder för att förebygga
I Sverige vårdas över 70 000 personer per år på sjukhus på grund av fall....
50 kr
Trycksår: åtgärder för att förebygga
Trycksår orsakar stort lidande för patienten och höga kostnader för samhä...
50 kr
Nationellt ramverk för patientsäkerhet
SKL har tillsammans med landsting och kommuner tagit fram ett nationellt
ramverk för patient...
50 kr
Munhälsa - åtgärder för att förebygga ohälsa i munnen
Munvården syftar till att förebygga sjukdomsutveckling och smärta som kan påve...
50 kr