Ämnen
TRAST-guiden i gruppen Miljö hos SKL Fastigheter och Service AB (7345-262-5)
ISBN-nummer:978-91-7345-262-5
Serie:TRAST - Trafik för en attraktiv stad

TRAST-guiden

Info:

TRAST-Guiden är ett stöd till kommuner som tar fram en trafikstrategi, med en metodisk, resurssnål och väl förankrad arbetsprocess. Trafikstrategin är ett kommunalt inriktningsdokument som bidrar till att utveckla kommunen i önskad riktning. Trafikstrategin ska visa hur man kan utveckla trafiksystemet i samverkan med markanvändning och övrig fysisk planering.

Målgruppen för TRAST-guiden är i första hand kommunala handläggare, projektledare och beslutsfattare, men även konsulter.

Köp 5 st eller fler för 159 kr/st
Köp 10 st eller fler för 119 kr/st
199 kr
Antal: 
Artnr:
7345-262-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Hållbart resande i praktiken (TRAST)
Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus. ; Det finns både intresse och v...
199 kr
Handbok för godstransporter (TRAST)
Verktyg för pålitliga och hållbara transporter. ; Kommunen har ett starkt intresse ...
249 kr
Effekter av trafikstrategier (TRAST)
Trafikstrategin är ett inriktningsdokument som ska vägleda kommunen i dess prioriteringa...
75 kr
Kol-TRAST - planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik
En bra och väl fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för ...
375 kr
Andra har också visat intresse för:
Trastguiden - en checklista
Denna checklista är ett komplement till trast-guiden och innehåller försl...
100 kr
Parkering för hållbar stadsutveckling
Möjligheten att använda parkering som verktyg för att främja resande med kolle...
100 kr
Trafiksäkra staden
För att stödja Sveriges 290 kommuner i trafiksäkerhetsarbetet så har Sveriges ...
250 kr
Köra i cirklar - utformning av cirkulationsplatser för bästa säkerhet, framkomlighet och estetik
Cirkulationsplatsen ger biltrafiken ett smidigt flöde, och medför låga hastigheter...
250 kr