Ämnen
Trafik för en attraktiv stad i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-274-4)
ISBN-nummer:978-91-7585-274-4
Utgivningsdag:2015-09-18
Serie:TRAST - Trafik för en attraktiv stad

Trafik för en attraktiv stad

Handbok
Info:
Syftet med Trafik för en attraktiv stad (trast) är att foga in trafiksystemet i sitt sammanhang och skapa en brygga mellan olika sektorer inom samhällsplaneringen. Trafik för en attraktiv stad består av flera delar. Denna del (TRAST Handbok) är avsedd att vara en hjälp i kommunens processinriktade arbete med trafikfrågorna.

Handboken visar hur man kan påverka färdmedelsfördelningen. Arbetet tar sig olika uttryck beroende på kommunens förutsättningar. Resultatet av arbetet kan vara en trafikstrategi, ett underlag till översiktsplanen, en trafikplan, en områdesplan för förnyelse eller andra dokument som berör resor och transporter i kommunen.

Se även Trafik för en attraktiv stad, underlag.
Köp 5 st eller fler för 80 kr/st
100 kr
Antal: 
Artnr:
7585-274-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Hållbart resande i praktiken (TRAST)
Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus. ; Det finns både intresse och v...
199 kr
Handbok för godstransporter (TRAST)
Verktyg för pålitliga och hållbara transporter. ; Kommunen har ett starkt intresse ...
249 kr
Effekter av trafikstrategier (TRAST)
Trafikstrategin är ett inriktningsdokument som ska vägleda kommunen i dess prioriteringa...
75 kr
TRAST-guiden
TRAST-Guiden är ett stöd till kommuner som tar fram en trafikstrategi, med en metodisk, ...
199 kr
Andra har också visat intresse för:
Hållbart resande i praktiken (TRAST)
Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus. ; Det finns både intresse och v...
199 kr
TRAST-guiden
TRAST-Guiden är ett stöd till kommuner som tar fram en trafikstrategi, med en metodisk, ...
199 kr
Trafik för en attraktiv stad
Syftet med Trafik för en attraktiv stad (TRAST) är att foga in trafiksystemet i sitt sam...
350 kr
Kommunal VGU-guide
Lär dig utforma gaturummet! VGU-guiden är ett stöd för planerare, trafikutform...
100 kr