Ämnen
Trafik för en attraktiv stad i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-275-1)
ISBN-nummer:978-91-7585-275-1
Utgivningsdag:2015-09-18
Serie:TRAST - Trafik för en attraktiv stad

Trafik för en attraktiv stad

Underlag
Info:
Syftet med Trafik för en attraktiv stad (TRAST) är att foga in trafiksystemet i sitt sammanhang och skapa en brygga mellan olika sektorer inom samhällsplaneringen. TRAST ska vägleda samhällsplanerare, beslutsfattare och andra aktorer i arbetet med att lyfta fram och förankra frågor som beror stadens resor och transporter. Denna del, trast Underlag till handbok, innehåller faktaunderlag for arbetet med trafikstrategin, trafikplanen eller åtgärdsprogrammet. 

Se även Trafik för en attraktiv stad, handbok.
Köp 5 st eller fler för 300 kr/st
350 kr
Antal: 
Artnr:
7585-275-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Hållbart resande i praktiken (TRAST)
Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus. ; Det finns både intresse och v...
199 kr
Handbok för godstransporter (TRAST)
Verktyg för pålitliga och hållbara transporter. ; Kommunen har ett starkt intresse ...
249 kr
Effekter av trafikstrategier (TRAST)
Trafikstrategin är ett inriktningsdokument som ska vägleda kommunen i dess prioriteringa...
75 kr
TRAST-guiden
TRAST-Guiden är ett stöd till kommuner som tar fram en trafikstrategi, med en metodisk, ...
199 kr
Andra har också visat intresse för:
Trafik för en attraktiv stad
Syftet med Trafik för en attraktiv stad (trast) är att foga in trafiksystemet i sitt sam...
100 kr
Planering och genomförande
Att planera för markanvändning är ett viktigt kommunalt ansvar. En central frå...
50 kr
Trafiksäkra staden
För att stödja Sveriges 290 kommuner i trafiksäkerhetsarbetet så har Sveriges ...
250 kr
Hållbart resande i praktiken (TRAST)
Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus. ; Det finns både intresse och v...
199 kr