Ämnen
Tobaksprevention i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-327-7)
ISBN-nummer:978-91-7585-327-7
Utgivningsdag:2016-07-06

Tobaksprevention

I KOMMUNER OCH LANDSTING – LÄGESBESKRIVNING JUNI 2016
Info:
I Sverige har det bedrivits ett framgångsrikt arbete för att minska andelen rökare. Målsättningen med det tobaksförebyggande arbetet är att påverka attityder och normer, minska efterfrågan och tillgänglighet samt bedriva
tobaksavvänjning. Med denna rapport vill Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ge en aktuell bild av vad kommuner, landsting och myndigheter idag gör inom området tobaksprevention. Avsikten var inte att göra en totalundersökning utan att med breda penseldrag beskriva det tobakspreventiva arbetet i kommuner och landsting idag.
0 kr
Artnr:
7585-327-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr