Ämnen
Tobaksprevention i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-327-7)
ISBN-nummer:978-91-7585-327-7
Utgivningsdag:2016-07-06

Tobaksprevention

I KOMMUNER OCH LANDSTING – LÄGESBESKRIVNING JUNI 2016
Info:
I Sverige har det bedrivits ett framgångsrikt arbete för att minska andelen rökare. Målsättningen med det tobaksförebyggande arbetet är att påverka attityder och normer, minska efterfrågan och tillgänglighet samt bedriva
tobaksavvänjning. Med denna rapport vill Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ge en aktuell bild av vad kommuner, landsting och myndigheter idag gör inom området tobaksprevention. Avsikten var inte att göra en totalundersökning utan att med breda penseldrag beskriva det tobakspreventiva arbetet i kommuner och landsting idag.
0 kr
Artnr:
7585-327-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden
Det senaste decenniets återkommande och uppmärksammade publicering av kvalitetsjämf...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Öppna jämförelser - Grundskola 2016 (läsår 2015/16)
Rapporten är den andra Öppna jämförelser för grundskolan för 2016 oc...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...