Ämnen
Tjugo samtal om välfärdens finansiering på sikt i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-420-6)
ISBN-nummer:978-91-7164-420-6
Utgivningsdag:2009-02-02
Serie:Programberedningen för välfärdsfinansieringen

Tjugo samtal om välfärdens finansiering på sikt

Info:
Programberedningen för välfärdsfinansieringen har i uppdrag är att belysa formerna för den framtida finansieringen av kommunernas och landstingens åtagande under 2020-talet och en bit framåt. En viktig del i uppdraget är att bidra till en bred debatt. Som ett led i detta har Per Borg fått uppdraget att intervjua utvalda personer. Intervjuerna gäller främst de långsiktiga finansieringsproblemen och olika sätt att hantera dessa. Syftet är att stimulera debatten om den långsiktiga välfärdspolitiken. Per Borg har lång erfarenhet från politik och för­valtning, bland annat som generaldirektör, stats­sekreterare och ordförande i riksbanksfullmäktige.
Artnr:
7164-420-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Framtidens utmaning : välfärdens långsiktiga finansiering
Våra beräkningar visar att gapet mellan behov och offentliga resurser år 2035 med...
100 kr
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Ekonomirapporten, oktober 2017
Den positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättning och kommunalt skat...
100 kr
Barnkonventionen föreslås bli svensk lag
Som framgår av den här skriften är nyckeln till ett framgångsrikt arbete med b...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...