Ämnen
the Economy Report, October 2016 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-088-7)
ISBN-nummer:978-91-7585-088-7
Utgivningsdag:2016-12-06
Serie:ISSN 1653-0853

the Economy Report, October 2016

On Swedish Municipal and County Council Finances
Info:
Up until 2020 the population of Sweden is expected to increase by 650,000. It stems from a high level of refugee immigration and an increased birth rate. This affects services in municipalities and county councils, not least schools.
Municipalities and county councils face a major challenge in adapting their services. At the same time their financial situation is expected to be increasingly strained as the tax base is not expected to show equivalent growth.
The strong future increase in demographic needs had been expected to come after 2020, primarily on account of many more older people, affecting elderly and health care. It looks as if the demographic drama has been brought forward.
0 kr
Artnr:
7585-088-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
The Economy Report. December 2014
The effects of the central government budget for 2015, which was amended at a late stage. Challeng...
Ekonomirapporten, april 2015
Rapporten beskriver hur flyktingmottagandet fördelar sig mellan kommunerna, investeringar, or...
100 kr
The Economy Report. April 2015
In this spring report we describe the distribution of refugee reception between Swedish municipali...
Ekonomirapporten
Vår sektor har nu att hantera stora de­mo­grafiska förändringar, bl.a. in...
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr