Ämnen
The Economy Report. October 2015 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-078-8)
ISBN-nummer:978-91-7585-078-8
Utgivningsdag:2015-11-03

The Economy Report. October 2015

On Swedish Municipal and County Council Finances
Info:
There are several examples of targeted government grants creating rather than solving problems in the local government sector. This is particularly apparent in the area of school education. In this autumn’s report we take a close look at central government grants to municipalities and county councils. Central government also expects local government to play a part in financing the planned high speed railway. Immigration has increased very substantially in recent years and considerable upward adjustments have been made to forecasts. This report gives an overall description of the consequences for municipalities and county councils.
0 kr
Artnr:
7585-078-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr