Ämnen
Täthetsmått för effektiv kollektivtrafik i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-379-6)
ISBN-nummer:978-91-7585-379-6
Utgivningsdag:2016-05-23

Täthetsmått för effektiv kollektivtrafik

Info:
En hög täthet av både boende och verksamma skapar underlag för olika typer av funktioner i samhället, däribland resandeunderlag för kollektivtrafik. Ett större resandeunderlag kan bland annat bidra till att öka kostnadseffektiviteten för kollektivtrafiken.

I flera svenska städer finns en målsättning om ökad befolkningstäthet. Den här skriften lyfter sambanden mellan befolkningstäthet och kollektivtrafik för att förtydliga och framhäva det perspektivet i stadsplaneringen. Skriften riktar sig till stadsplanerare, trafikplanerare, arkitekter och andra som kan tänkas ha användning av ett planeringsverktyg som stöd i planeringen för en effektivare kollektivtrafik.
100 kr
Antal: 
Artnr:
7585-379-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Planering och genomförande
Att planera för markanvändning är ett viktigt kommunalt ansvar. En central frå...
50 kr
Skolgården
Utemiljön vid skolor har fått en allt mer framskjuten roll i dagens samhälle. F...
300 kr
Trafik för en attraktiv stad
Syftet med Trafik för en attraktiv stad (trast) är att foga in trafiksystemet i sitt sam...
100 kr
Trafik för en attraktiv stad
Syftet med Trafik för en attraktiv stad (TRAST) är att foga in trafiksystemet i sitt sam...
350 kr