Ämnen
Täthetsmått för effektiv kollektivtrafik i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-379-6)
ISBN-nummer:978-91-7585-379-6
Utgivningsdag:2016-05-23

Täthetsmått för effektiv kollektivtrafik

Info:
En hög täthet av både boende och verksamma skapar underlag för olika typer av funktioner i samhället, däribland resandeunderlag för kollektivtrafik. Ett större resandeunderlag kan bland annat bidra till att öka kostnadseffektiviteten för kollektivtrafiken.

I flera svenska städer finns en målsättning om ökad befolkningstäthet. Den här skriften lyfter sambanden mellan befolkningstäthet och kollektivtrafik för att förtydliga och framhäva det perspektivet i stadsplaneringen. Skriften riktar sig till stadsplanerare, trafikplanerare, arkitekter och andra som kan tänkas ha användning av ett planeringsverktyg som stöd i planeringen för en effektivare kollektivtrafik.
100 kr
Antal: 
Artnr:
7585-379-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Kön i trafiken - jämställdhet i kommunal transportplanering
Denna skrift är en vägledning och inspiration till arbete med jämställdhet i&n...
150 kr
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2016
Sveriges Kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar f...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr