Ämnen
Sveriges Viktigaste Jobb i vården och omsorgen i gruppen Arbetsgivarpolitik hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-181-5)
ISBN-nummer:978-91-7585-181-5
Utgivningsdag:2014-12-16
Serie:Sveriges Viktigaste Jobb

Sveriges Viktigaste Jobb i vården och omsorgen

Hur möter vi rekryteringsutmaningen?
Info:
Framtidsjobben finns i välfärden. I vården och omsorgen, i skolan och förskolan och inom samhällsbyggnadsområdet. Samtidigt som befolkningen växer och blir äldre, och behoven av välfärd ökar, uppnår många medarbetare pensionsålder de närmaste åren. Det innebär att det kommer att behövas ungefär 233 000 nya medarbetare i vården och omsorgen fram till 2023 om inga förändringar görs i arbetssätt och bemanning. Det finns en del utmaningar med att rekrytera många nya medarbetare under de kommande tio åren. I rapporten presenterar vi nio strategier som alla tillsammans möter rekryteringsutmaningen.
100 kr
Antal: 
Artnr:
7585-181-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Magasin: Sveriges Viktigaste Jobb
Sveriges ungdomar tycker att välfärdsjobben är spännande och meningsfulla. Idr...
Jobb som gör skillnad - vad tycker unga om välfärdens yrken?
Rapporten ”Jobb som gör skillnad” bygger på en enkätundersökning&#...
100 kr
Förhoppningar och farhågor: hos framtida chefer i kommunerna
Rapporten ”Förhoppningar och farhågor” bygger på intervjuer med 80 bl...
Stolthet och fördomar - vad tycker medarbetare i kommuner och landsting om sina jobb
Rapporten ”Stolthet och fördomar” bygger på undersökningar från Sv...
80 kr
Andra har också visat intresse för:
Sveriges Viktigaste Jobb finns i välfärden
Framtidsjobben finns i välfärden. Samtidigt som befolkningen växer och blir äl...
100 kr
Sveriges viktigaste jobb engagerar
Medarbetare i kommuner och landsting har de mest meningsfulla jobben och är mest motiver...
100 kr
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...