Ämnen
Sveriges Viktigaste Jobb finns i välfärden i gruppen Arbetsgivarpolitik hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-216-4)
ISBN-nummer:978-91-7585-216-4
Utgivningsdag:2015-02-23
Serie:Sveriges Viktigaste Jobb

Sveriges Viktigaste Jobb finns i välfärden

Hur möter vi rekryteringsutmaningen?
Info:
Framtidsjobben finns i välfärden. Samtidigt som befolkningen växer och blir äldre och behoven av välfärd ökar, uppnår många medarbetare pensionsålder
de närmaste åren. Det innebär att det kan komma att behövas drygt en halv miljon nya medarbetare i välfärden fram till 2023. I två tidigare rapporter har SKL presenterat strategier för att möta rekryteringsbehoven i förskolan/skolan respektive vården/omsorgen. I denna rapport presenterar Sveriges
Kommuner och Landsting två scenarier som visar hur rekryteringsbehoven skulle kunna minska om fler medarbetare går upp i arbetstid och stannar kvar längre i arbetslivet än idag.
Köp 25 st eller fler för 50 kr/st
100 kr
Antal: 
Artnr:
7585-216-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Magasin: Sveriges Viktigaste Jobb
Sveriges ungdomar tycker att välfärdsjobben är spännande och meningsfulla. Idr...
Jobb som gör skillnad - vad tycker unga om välfärdens yrken?
Rapporten ”Jobb som gör skillnad” bygger på en enkätundersökning&#...
100 kr
Förhoppningar och farhågor: hos framtida chefer i kommunerna
Rapporten ”Förhoppningar och farhågor” bygger på intervjuer med 80 bl...
Stolthet och fördomar - vad tycker medarbetare i kommuner och landsting om sina jobb
Rapporten ”Stolthet och fördomar” bygger på undersökningar från Sv...
80 kr
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Ekonomirapporten, oktober 2017
Den positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättning och kommunalt skat...
100 kr
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...