Ämnen
Sveriges IT-kommun 2009 i gruppen E-samhället hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-489-3)
ISBN-nummer:978-91-7164-489-3
Utgivningsdag:2009-11-16
Serie:Sveriges IT-kommun

Sveriges IT-kommun 2009

Info:
Utmärkelsen Sveriges IT-kommun delas ut vid Kvalitetsmässan vartannat år. Den ges till den kommun som lyckats bäst med att utifrån sina förutsättningar uppvisa goda initiativ och resultat inom e-service och e-demokrati, samt infört kvalitetshöjande och kostnadsbesparande lösningar inom e-förvaltning i kommunal verksamhet.

2009 nominerades Falkenberg, Järfälla, Stockholm och Täby. Här berättar de själva om visioner, strategier och arbete. Utmärkelsen gick till Falkenberg och delades ut av direktör Gunilla Glasare på Sveriges Kommuner och Landsting. Tidigare vinnare var Kalix 2001, Nacka 2003, Malmö 2005 och Umeå 2007. Bakom utmärkelsen Sveriges IT-kommun står Sveriges Kommuner och Landsting, Kvalitetsmässan, Computer Sweden, Intel, IT- och Telekomföretagen, Microsoft, Telia samt VINNOVA.
Artnr:
7164-489-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Sveriges IT-kommun 2007
Utmärkelsen Sveriges IT-kommun delas ut vartannat år. Den ges till den kommun som har l...
Sveriges IT-kommun 2011
Utmärkelsen Sveriges IT-kommun delas ut vid Kvalitetsmässan vartannat år. Den ges t...
Sveriges IT-kommun 2013
Sveriges IT-kommun är en utmärkelse som delas ut vartannat år på Kvalitetsmässan till den kommun s...
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr