Ämnen
Sveriges IT-kommun 2007 i gruppen E-samhället hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-324-7)
ISBN-nummer:978-91-7164-324-7
Utgivningsdag:2008-01-31
Serie:Sveriges IT-kommun

Sveriges IT-kommun 2007

Info:

Utmärkelsen Sveriges IT-kommun delas ut vartannat år. Den ges till den kommun som har lyckats bäst med att uppvisa goda initiativ och resultat inom e-service och e-demokrati, samt bidragit till kvalitetshöjande och kostnadsbesparande IT-innovationer i kommunal verksamhet.  

2007 nominerades Hörby, Sundbyberg och Umeå. Här berättar de själva om visioner, planer och praktiskt arbete. Priset gick till Umeå och delades ut av statsrådet Åsa Torstensson under ; KvalitetsMässan i Göteborg i november. Tidigare vinnare har varit Kalix 2001, Nacka 2003 och Malmö 2005.

Bakom Utmärkelsen Sveriges IT-kommun står Sveriges Kommuner och Landsting och KvalitetsMässan samt VINNOVA, IT-Företagen, 24-timmarsdelegationen, Intel, Microsoft och TeliaSonera.

Artnr:
7164-324-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Sveriges IT-kommun 2009
Utmärkelsen Sveriges IT-kommun delas ut vid Kvalitetsmässan vartannat år. Den ges ...
Sveriges IT-kommun 2011
Utmärkelsen Sveriges IT-kommun delas ut vid Kvalitetsmässan vartannat år. Den ges t...
Sveriges IT-kommun 2013
Sveriges IT-kommun är en utmärkelse som delas ut vartannat år på Kvalitetsmässan till den kommun s...
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr