Ämnen
Svensk turismstatistik i gruppen Regional utveckling hos SKL Fastigheter och Service AB (5429)
Utgivningsdag:2017-01-09

Svensk turismstatistik

En översikt av mätmetoder och nyckeltal
Info:
Under de senaste årtiondena har turismen vuxit till att bli en av Sveriges basnäringar. Som en följd av detta har intresset för och behovet av statistiska underlag ökat, dels för att följa upp mål, dels för att kunna fatta strategiska beslut inför framtiden.

Den här skriften är tänkt som en introducerande vägledning för dig som på regional nivå, lokal nivå eller i arbetet på en destination har behov av statistiska underlag kring näringens utveckling. Det finns flera olika typer av turismstatistik, både från offentliga och privata aktörer. Syftet är att ge en överblick över de vanligaste mätningarna /undersökningarna inom svensk turism.
0 kr
Artnr:
5429
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr