Ämnen
Strategi för hälsa i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (5461)
Utgivningsdag:2018-01-09

Strategi för hälsa

Tillsammans - Varje dag lite bättre
Info:
Strategi för hälsa innebär att Sveriges viktiga välfärdsverksamheter; skola, socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård ska styras och samordnas för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Detta genom att arbeta mot gemensamma mål, oavsett verksamhet. För att genomföra strategin krävs beslut i den högsta politiska ledningen i kommuner, landsting och regioner. Din personliga insats som beslutsfattare och ledare är avgörande för genomförande av Strategi för hälsa.
0 kr
Artnr:
5461
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Information till alla
För nionde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört webbundersö...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info