Ämnen
Stöd vid upphandling i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-584-4)
ISBN-nummer:978-91-7585-584-4
Utgivningsdag:2017-11-07

Stöd vid upphandling

Rekommendationer för insulinpump, CGM och annan sensorbaserad glukosmätning
Info:
Som stöd vid upphandling av insulinpumpar, CGM och annan sensorbaserad glukosmätning har Nationella programrådet för diabetes tagit fram dessa rekommendationer. Kravspecifikationen är inte bindande utan ska ses som ett stöd till landsting och regioner vid upphandling.
0 kr
Artnr:
7585-584-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr