Ämnen
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2015 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-337-6)
ISBN-nummer:978-91-7585-337-6
Utgivningsdag:2016-07-01

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2015

Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner
Info:
Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen rapporten, Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling. I rapporten redovisas statistik för år 2015. Kostnader och prestationer redovisas för ett antal delområden inom primärvård, specialiserad vård, tandvård, övrig hälso- och sjukvård samt regional utveckling.
0 kr
Artnr:
7585-337-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Ekonomirapporten, maj 2017
Den demografiska utvecklingen vi ser framöver – färre i yrkesverksam ålder i ...
100 kr
Öppna jämförelser: Företagsklimat 2016
För fjärde gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen...
150 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...