Ämnen
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2015 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-337-6)
ISBN-nummer:978-91-7585-337-6
Utgivningsdag:2016-07-01

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2015

Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner
Info:
Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen rapporten, Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling. I rapporten redovisas statistik för år 2015. Kostnader och prestationer redovisas för ett antal delområden inom primärvård, specialiserad vård, tandvård, övrig hälso- och sjukvård samt regional utveckling.
0 kr
Artnr:
7585-337-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Ekonomirapporten, maj 2017
Den demografiska utvecklingen vi ser framöver – färre i yrkesverksam ålder i ...
100 kr