Ämnen
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2015 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-337-6)
ISBN-nummer:978-91-7585-337-6
Utgivningsdag:2016-07-01

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2015

Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner
Info:
Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen rapporten, Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling. I rapporten redovisas statistik för år 2015. Kostnader och prestationer redovisas för ett antal delområden inom primärvård, specialiserad vård, tandvård, övrig hälso- och sjukvård samt regional utveckling.

Statistik om verksamhet och ekonomi i landsting och regioner för år 2016 och framåt publiceras på SKL:s webbplats
0 kr
Artnr:
7585-337-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr