Ämnen
Stärkt skydd för barn och unga. Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården. i gruppen Social omsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-279-9)
ISBN-nummer:978-91-7585-279-9
Utgivningsdag:2015-09-07

Stärkt skydd för barn och unga. Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården.

Info:
SKL har tagit fram denna handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården i bred förankring hos förtroendevalda, socialchefsnätverk, individ- och familjeomsorgschefer, handläggare, regionala utvecklingsledare, fackförbund och andra berörda. Syftet är att ge verksamheten bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag att skydda och stödja barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.

I handlingsplanen finns sammanlagt 44 förslag inom tre områden: verksamheten ska ha ett tydligt uppdrag, en god arbetsmiljö med kontinuerlig kompetens-utveckling och tillgång till aktuell kunskap med möjlighet att tillämpa den.
Antal: 
Artnr:
7585-279-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vägledning - ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Denna vägledning från Sveriges Kommuner och Landsting vill bidra till att underl...
50 kr
Vägval för socialtjänsten - underlag för omvärldsanalys
Kraven är stora på kommunernas socialtjänst när det gäller anpassningen t...
30 kr
Metodbok för koordinering
Hälso- och sjukvården ska bidra tillsammans med andra aktörer i samhället till...
100 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...