Ämnen
Stärkt regionalt barnrättsarbete i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-477-9)
ISBN-nummer:978-91-7585-477-9
Utgivningsdag:2017-06-21

Stärkt regionalt barnrättsarbete

Erfarenheter från Skåne 2011-2013
Info:
Sedan 2011 har Kommunförbundet Skåne tillsammans med Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Malmö högskola drivit på arbetet med barnets rättigheter i Skåne. Den här rapporten synliggör och problematiserar det arbetet.
0 kr
Artnr:
7585-477-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info