Ämnen
Skolskjutshandboken - Trygga, säkra och kostnadseffektiva elevresor i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-135-8)
ISBN-nummer:978-91-7585-135-8
Utgivningsdag:2014-09-11

Skolskjutshandboken - Trygga, säkra och kostnadseffektiva elevresor

Info:
För många barn och unga i Sverige är skolskjutsen en förutsättning för att kunna delta i skolans verksamhet. I den här uppdaterade handboken från 2014 behandlas regler och riktlinjer samt ges råd till kommuner och regionala myndigheter om skolskjutsplanering. Det är viktigt att skolskjuts alltid genomförs på ett tryggt, säkert och kostnadseffektivt sätt.

Skriften tar upp hur man arbetar med underlag och planerar resor med skolskjuts, ersättning för gymnasieelevers resor, elever med funktionshinder, frågor om växelvis boende och trafiksäkerhet m m.
200 kr
Antal: 
Artnr:
7585-135-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Byggnadsnämndens tillsyn - introduktion och praktiska exempel
Skriften beskriver övergripande byggnadsnämndens tillsynsansvar enligt plan- och bygglag...
50 kr
Handbok i Riksfärdtjänst
Åtgärder har genomförts inom kollektivtrafiken för att så många som ...
200 kr
Barnets rättigheter - kortlek
Den här kortleken är en samverkan mellan Landstinget Sörmland och Sveriges Kommuner...
40 kr
Tillgängliga skolor - goda exempel på hur skolor kan anpassas
En stor del av skolorna i Sverige är inte tillgängliga för alla. Men så beh...
225 kr