Ämnen
Skolgården i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-258-4)
ISBN-nummer:978-91-7585-258-4
Utgivningsdag:2015-05-20

Skolgården

Förvaltning och utveckling av förskole- och skolgårdar
Info:
Utemiljön vid skolor har fått en allt mer framskjuten roll i dagens samhälle. För många barn är för- och grundskolegården de enda platserna där de kan leka och vistas ute på egen hand. Skolgården är dessutom en viktig lärandemiljö för verksamheten.

Detta ställer nya krav på gårdarnas utformning och förvaltning. Samtidigt vittnar flera kommuner om att det är svårt att få gehör för skolgårdsfrågor i planeringen av nya bostadsområden eller vid ombyggnation av befintliga förskolor och grundskolor.

Den här skriften är ett stöd vid planering och förvaltning av förskolor och grundskolor och säkerställer att medvetna val som är viktiga för skolgårdens kvaliteter görs.
Köp 5 st eller fler för 275 kr/st
300 kr
Antal: 
Artnr:
7585-258-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Flexibla skollokaler
I den här skriften beskrivs och diskuteras flexibla lösningar för skollokaler. Det ...
225 kr
Planering och genomförande
Att planera för markanvändning är ett viktigt kommunalt ansvar. En central frå...
50 kr
Strategisk lokalresursplanering : praktiska verktyg för balanserat utbud av lokaler
De kommunala verksamheternas behov av lokaler varierar över tiden. Ibland handlar det om att ...
175 kr
Trafik för en attraktiv stad
Syftet med Trafik för en attraktiv stad (trast) är att foga in trafiksystemet i sitt sam...
100 kr