Ämnen
SKL:s makrobedömningar 2015 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (5407)
Utgivningsdag:2016-03-21

SKL:s makrobedömningar 2015

– En utvärdering
Info:
Fem gånger per år gör Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) prognoser av skatteunderlagets utveckling. Dessa prognoser är en produkt av förbundets makroekonomiska bedömningar. Att utvärdera dessa bedömningar är viktigt inte bara för att få en bild av hur träffsäkra prognoserna varit utan också för att skapa möjligheter till förbättringar.
I denna rapport jämförs SKL:s makroekonomiska bedömningar för år 2015 dels med utfallet för år 2015 och dels med de prognoser som övriga bedömare har gjort mellan mars 2014 och december 2015.
0 kr
Artnr:
5407
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Ekonomirapporten, oktober 2017
Den positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättning och kommunalt skat...
100 kr
Barnkonventionen föreslås bli svensk lag
Som framgår av den här skriften är nyckeln till ett framgångsrikt arbete med b...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...