Ämnen
SKL:s makrobedömningar 2015 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (5407)
Utgivningsdag:2016-03-21

SKL:s makrobedömningar 2015

– En utvärdering
Info:
Fem gånger per år gör Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) prognoser av skatteunderlagets utveckling. Dessa prognoser är en produkt av förbundets makroekonomiska bedömningar. Att utvärdera dessa bedömningar är viktigt inte bara för att få en bild av hur träffsäkra prognoserna varit utan också för att skapa möjligheter till förbättringar.
I denna rapport jämförs SKL:s makroekonomiska bedömningar för år 2015 dels med utfallet för år 2015 och dels med de prognoser som övriga bedömare har gjort mellan mars 2014 och december 2015.
0 kr
Artnr:
5407
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...