Ämnen
Skador i vården på nationell- samt region- och landstingsnivå i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-345-1)
ISBN-nummer:978-91-7585-345-1
Utgivningsdag:2016-12-22

Skador i vården på nationell- samt region- och landstingsnivå

Markörbaserad journalgranskning januari 2013 - juni 2016
Info:
Rapport är den sjätte i en fortlöpande serie som redovisar resultatet av journalgranskning som genomförts i Sveriges Kommuner och Landstings regi. Studien omfattar drygt 58 000 granskade vårdtillfällen under år januari 2013- juni 2016. Journalgranskningen sker vid drygt 60 sjukhus och studien är den största som genomförts internationellt. De dominerande skadetyperna är vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrelaterade skador, kirurgiska skador samt trycksår och fallskador.

I rapporten redovisas även förändringar över tid samt skadefrekvensen för patienter som utlokaliserats.

Se även "Skador i vården - sammanställning av förbättringsarbeten på sjukhus- och kliniknivå"

Se även: "Förbättringsarbeten på sjukhus- och kliniknivå - Appendix"
0 kr
Artnr:
7585-345-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr