Ämnen
Skador i vården i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-346-8)
ISBN-nummer:978-91-7585-346-8
Utgivningsdag:2016-12-22

Skador i vården

Sammanställning av förbättringsarbeten på sjukhus och kliniknivå
Info:
Rapporten är den andra i ordningen som redovisar genomförda förbättringsarbeten utifrån resultaten från markörbaserad journalgranskning som genomförts nationellt i Sveriges Kommuner och Landstings regi sedan år 2012. I samman-ställningen har samtliga förbättringsarbeten som genomförts på sjukhus och kliniknivå under åren 2013 – 2015 tagits med.

Ta del av hela rapporten: "Skador i vården på nationell- samt region- och landstingsnivå"

Se även: "Förbättringsarbeten på sjukhus- och kliniknivå - Appendix"
0 kr
Artnr:
7585-346-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden
Det senaste decenniets återkommande och uppmärksammade publicering av kvalitetsjämf...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Öppna jämförelser - Grundskola 2016 (läsår 2015/16)
Rapporten är den andra Öppna jämförelser för grundskolan för 2016 oc...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...