Ämnen
Skador i vården i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-346-8)
ISBN-nummer:978-91-7585-346-8
Utgivningsdag:2016-12-22

Skador i vården

Sammanställning av förbättringsarbeten på sjukhus och kliniknivå
Info:
Rapporten är den andra i ordningen som redovisar genomförda förbättringsarbeten utifrån resultaten från markörbaserad journalgranskning som genomförts nationellt i Sveriges Kommuner och Landstings regi sedan år 2012. I samman-ställningen har samtliga förbättringsarbeten som genomförts på sjukhus och kliniknivå under åren 2013 – 2015 tagits med.

Ta del av hela rapporten: "Skador i vården på nationell- samt region- och landstingsnivå"

Se även: "Förbättringsarbeten på sjukhus- och kliniknivå - Appendix"
0 kr
Artnr:
7585-346-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Öppna jämförelser: Företagsklimat 2016
För fjärde gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen...
150 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2016
Sveriges Kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar f...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr