Ämnen
Skador i vården i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-346-8)
ISBN-nummer:978-91-7585-346-8
Utgivningsdag:2016-12-22

Skador i vården

Sammanställning av förbättringsarbeten på sjukhus och kliniknivå
Info:
Rapporten är den andra i ordningen som redovisar genomförda förbättringsarbeten utifrån resultaten från markörbaserad journalgranskning som genomförts nationellt i Sveriges Kommuner och Landstings regi sedan år 2012. I samman-ställningen har samtliga förbättringsarbeten som genomförts på sjukhus och kliniknivå under åren 2013 – 2015 tagits med.

Ta del av hela rapporten: "Skador i vården på nationell- samt region- och landstingsnivå"

Se även: "Förbättringsarbeten på sjukhus- och kliniknivå - Appendix"
0 kr
Artnr:
7585-346-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Ekonomirapporten, maj 2017
Den demografiska utvecklingen vi ser framöver – färre i yrkesverksam ålder i ...
100 kr
Öppna jämförelser: Företagsklimat 2016
För fjärde gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen...
150 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...