Ämnen
Samordnat införande av medicinteknik i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-469-4)
ISBN-nummer:978-91-7585-469-4
Utgivningsdag:2017-03-31

Samordnat införande av medicinteknik

En förstudie om behov av samverkan kring ordnat införande av medicintekniska produkter och metoder
Info:
Medicintekniska produkter motsvarar en betydande andel av hälso- och sjukvårdens kostnader. Det finns behov av att kunna göra prioriteringar mellan olika vårdinsatser utifrån samma principer och med ett samlat nationellt perspektiv. En ökad samverkan mellan landstingen kring införande av nya medicintekniska metoder, skulle kunna potentiellt kunna innebära att sådana kan introduceras i vården på ett mer jämlikt och kostnadseffektivt sätt.
I den här rapporten presenteras en utredning om landstingens behov av att samverka kring införande av nya medicintekniska produkter och metoder.
0 kr
Artnr:
7585-469-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2016
Sveriges Kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar f...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Öppna jämförelser - Grundskola 2016 (läsår 2015/16)
Rapporten är den andra Öppna jämförelser för grundskolan för 2016 oc...