Ämnen
Så klarar du arbetsmiljöansvaret. Förtroendevaldas arbetsgivarroll i kommuner, landsting och regioner i gruppen Arbetsgivarpolitik hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-179-2)
ISBN-nummer:978-91-7585-179-2
Utgivningsdag:2014-12-22

Så klarar du arbetsmiljöansvaret. Förtroendevaldas arbetsgivarroll i kommuner, landsting och regioner

Info:
Den här skriften ger en översiktlig bild av arbetsmiljöansvaret i kommun, landsting och regioner. Den vänder sig till dig som är förtroendevald inom denna sektor och syftar till att beskriva hur du kan arbeta för att säkerställa en god arbetsmiljö.

Skriften belyser den viktiga arbetsgivarrollen ur flera olika aspekter:
- Vilka lagar är det som styr kommunernas, landstingens och regionernas verksamhet?
- Vad är arbetsmiljöfrågor?
- Hur ska du rent praktiskt gå till väga med arbetsmiljöarbetet?
- Vilket ansvar har medarbetare, skyddsombud, chefer, arbetsledare och förtroendevalda?
- Aktuella rättsfall med kommentarer.
Köp 10 st eller fler för 50 kr/st
Köp 50 st eller fler för 35 kr/st
75 kr
Antal: 
Artnr:
7585-179-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå
Deklarationen uppmanar Europas kommuner och regioner att använda sina befogenheter och partne...
25 kr
Konkurrenspräglad dialog
I den här skriften beskrivs konkurrenspräglad dialog och hur den kan användas. Skri...
275 kr
Jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv
I den här rapporten presenterar Sveriges Kommuner och Landsting ett program för jäm...
45 kr
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...