Ämnen
Risk och sårbarhetsanalyser: Sex goda exempel i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-565-4)
ISBN-nummer:978-91-7164-565-4
Utgivningsdag:2010-10-01

Risk och sårbarhetsanalyser: Sex goda exempel

Info:

Risk- och sårbarhetsanalysen är en viktig del i krisberedskapen och i förberedandet inför en kris. Alla kommuner och landsting måste enligt lag göra en risk- och sårbarhetsanalys.

I denna skrift har vi valt ut sex goda exempel; fyra kommuner, ett landsting och en region, som illustrerar olika förutsättningar och arbetsmetoder i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. Projektansvariga berättar hur man valt att samordna arbetet ur flera synvinklar där bland annat målsättningar, förväntningar, utfall och uppföljning är några. Som läsare får du ta del av gjorda erfarenheter och får exempel både på möjligheter och svårigheter.

Artnr:
7164-565-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Information till alla
För nionde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört webbundersö...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info