Ämnen
Reglemente för styrelse och nämnder i gruppen Politisk styrning hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-409-0)
ISBN-nummer:978-91-7585-409-0
Utgivningsdag:2016-07-05

Reglemente för styrelse och nämnder

Ett underlag för lokala bedömningar
Info:
Boken är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur ett reglemente kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer. Boken vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt beslutsfattande i styrelse och nämnder. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av reglementen, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunallagens bestämmelser om beslutsprocessen i styrelse och nämnder.
Köp 10 st eller fler för 100 kr/st
125 kr
Antal: 
Artnr:
7585-409-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Bevara eller gallra
Skriften ger råd om bevarande- och gallringsfrågor inom hälso- och sjukvård i ...
199 kr
Bevara eller gallra
Skriften ger råd om bevarande- och gallringsfrågor inom teknisk verksamhet, vatten och a...
189 kr
Bevara eller gallra
Skriften ger råd om bevarande- och gallringsfrågor rörande kommunernas uppgifter in...
189 kr
Arbetsordning för fullmäktige
Boken är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett...
125 kr