Ämnen
Quality and Efficiency in Swedish Health Care - Regional Comparisons 2012 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-949-2)
ISBN-nummer:978-91-7164-949-2
Utgivningsdag:2013-05-21
Serie:Öppna jämförelser

Quality and Efficiency in Swedish Health Care - Regional Comparisons 2012

Info:
This is the seventh report in a series called Quality and
Efficiency in Swedish Healthcare - Regional Comparisons.
In this series, health care quality and efficiency in the 21 Swedish health care regions is compared, by using a set of national performance indicators.
75 kr
Antal: 
Artnr:
7164-949-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2012
Denna rapport är den femte i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans m...
Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012
I rapporten Öppna jämförelser publicerar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och ...
140 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2008
Denna rapport är den första i ordningen som SKLpublicerar inom området trygghet och...
Öppna jämförelser Grundskola 2011: Tema matematik
Denna rapport är den femte i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar d...
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Information till alla
För nionde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört webbundersö...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info