Ämnen
Produktionskostnad för skolor i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-394-9)
ISBN-nummer:978-91-7585-394-9
Utgivningsdag:2016-05-20
Serie:FoU-fonden för fastighetsfrågor

Produktionskostnad för skolor

Utveckling och faktorer
Info:
En stor del av kommunernas investeringar görs i skolor och förskolor. Ofta upplevs kostnaden för byggande av skolor som väldigt hög och det är svårt att se orsakerna till detta. Vi har studerat kostnadsutvecklingen de senaste åren och jämfört ett antal nybyggnadsprojekt.

Skillnaden i kostnader mellan olika projekt kan t.ex. bero på lokal konkurrens, entreprenadform, konstruktionens utformning, beställarens erfarenheter och kunskapsnivå. Byggherren kan genom en kvalificerad och väl utförd projektledning inte bara påverka projekteringskostnaden utan även stora delar av produktionskostnaderna. Målgruppen för denna skrift är byggprojektledare eller motsvarande samt centrala beslutsfattare.
Köp 5 st eller fler för 250 kr/st
275 kr
Antal: 
Artnr:
7585-394-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Bra luft i skolan : om ventilationens betydelse för inneklimatet i Mölndals skolor
Det finns inga enkla tumregler för hur man kan åstadkomma bra inneklimat. I Mölndals kommun har de...
Äldreboende : ett försök till helhetssyn
I samband med planering av äldreboende – såväl framtida behov, utformning och lokalisering, som ut...
Facility management i praktiken : med en studie av fem offentliga organisationers erfarenheter av FM
Begreppet Facility management (FM) är ett sätt att se på hur en fysisk arbetsplats (faciliteterna)...
På tal om portal : webbportaler för fastighetsanknutna tjänster - med sju goda exempel
En webbportal kan beskrivas som en webbplats som dels utgör en naturlig startpunkt när man söker n...
Andra har också visat intresse för:
God samhällsbyggnad
De offentliga verksamheternas behov måste effektivt lyftas in i samhällsbyggnadsprocesse...
300 kr
Vägen till energieffektiva skolor
Denna skrift beskriver den lönsamma potentialen för energieffektivisering i skolor och f...
175 kr
Så bygger man skolor och förskolor som passivhus
Senast 2019 ska enligt ett EU-direktiv krav införas inom alla medlemsländer på att ...
245 kr
Strategier för fastighetsdrift
Denna skrift har till syfte att underlätta för kommuner som står i begrepp att fatt...
175 kr