Ämnen
Positionspapper: Ett hållbart och effektivt transportsystem i gruppen Regional utveckling hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-589-0)
ISBN-nummer:978-91-7164-589-0

Positionspapper: Ett hållbart och effektivt transportsystem

Info:
Transportinfrastruktur är en hörnsten i arbetet med hållbar tillväxt och regional utveckling. Vägar, järnvägar, farleder, flygförbindelser och väl fungerande noder är avgörande för en god lokal och regional utveckling. Genom en väl utbyggd och fungerande infrastruktur möjliggörs effektiva ; transporter där näringsliv och resenärer kan välja det mest lämpliga trafikslaget för en resa eller transport. Det innebär också att andelen hållbara transporter kan öka.

Detta positionspapper antogs av förbundets styrelse i juni 2010. Det vill tydliggöra Sveriges Kommuner och Landstings inriktning för ett effektivt och hållbart transportsystem.
Artnr:
7164-589-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden
Det senaste decenniets återkommande och uppmärksammade publicering av kvalitetsjämf...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Öppna jämförelser - Grundskola 2016 (läsår 2015/16)
Rapporten är den andra Öppna jämförelser för grundskolan för 2016 oc...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...