Ämnen
Positionspapper: Ett hållbart och effektivt transportsystem i gruppen Regional utveckling hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-589-0)
ISBN-nummer:978-91-7164-589-0

Positionspapper: Ett hållbart och effektivt transportsystem

Info:
Transportinfrastruktur är en hörnsten i arbetet med hållbar tillväxt och regional utveckling. Vägar, järnvägar, farleder, flygförbindelser och väl fungerande noder är avgörande för en god lokal och regional utveckling. Genom en väl utbyggd och fungerande infrastruktur möjliggörs effektiva ; transporter där näringsliv och resenärer kan välja det mest lämpliga trafikslaget för en resa eller transport. Det innebär också att andelen hållbara transporter kan öka.

Detta positionspapper antogs av förbundets styrelse i juni 2010. Det vill tydliggöra Sveriges Kommuner och Landstings inriktning för ett effektivt och hållbart transportsystem.
Artnr:
7164-589-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Information till alla
För nionde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört webbundersö...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info