Ämnen
Planering och genomförande i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (5419)
Utgivningsdag:2016-04-21

Planering och genomförande

Nedslag i Halmstad, Växjö, Uppsala och Mora
Info:
Att planera för markanvändning är ett viktigt kommunalt ansvar. En central fråga i planeringen är hur man säkerställer bra processer kring utbyggnad och plangenomförande. I den här skriften har SKL tagit fram exempel på hur man arbetar med planering och genomförande i fyra olika kommuner med olika förutsättningar. Det här är en av tre skrifter som har utvecklats parallellt för att belysa kopplingarna mellan planering, markpolitik och bostadsförsörjning. De två andra skrifterna är Aktiv markpolitik och Bostadsförsörjning i praktiken.
50 kr
Antal: 
Artnr:
5419
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Skolgården
Utemiljön vid skolor har fått en allt mer framskjuten roll i dagens samhälle. F...
300 kr
Trafik för en attraktiv stad
Syftet med Trafik för en attraktiv stad (trast) är att foga in trafiksystemet i sitt sam...
100 kr
Trafik för en attraktiv stad
Syftet med Trafik för en attraktiv stad (TRAST) är att foga in trafiksystemet i sitt sam...
350 kr
Kommunal VGU-guide
Lär dig utforma gaturummet! VGU-guiden är ett stöd för planerare, trafikutform...
100 kr