Ämnen
Öppna jämförelser - Miljöarbetet i landsting och regioner 2015 i gruppen Miljö hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-303-1)
ISBN-nummer:978-91-7585-303-1
Utgivningsdag:2015-10-21
Serie:Öppna jämförelser

Öppna jämförelser - Miljöarbetet i landsting och regioner 2015

Info:
För fjärde året presenteras miljöindikatorer för landsting/regioner inom ramen för SKL:s Öppna jämförelser. Rapporten speglar viktiga miljöaspekter och miljöprestanda för åren 2009-2014. Den visar på minskad antibiotikaförskrivning, ökade inköp av ekologiska livsmedel, minskad energianvändning i lokaler, ökad andel förnybart i kollektivtrafiken och minskad klimatpåverkan från medicinska gaser. Utvecklingen är inte entydig och skillnaderna mellan landstingen stora. Exempel och framgångsfaktorer visar på möjlighet till fortsatta förbättringar. Rapporten innehåller en fördjupning om arbetet för att minska läkemedels miljöpåverkan.
Köp 5 st eller fler för 50 kr/st
Köp 10 st eller fler för 40 kr/st
100 kr
Antal: 
Artnr:
7585-303-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2012
Denna rapport är den femte i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans m...
Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012
I rapporten Öppna jämförelser publicerar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och ...
140 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2008
Denna rapport är den första i ordningen som SKLpublicerar inom området trygghet och...
Öppna jämförelser Grundskola 2011: Tema matematik
Denna rapport är den femte i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar d...
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser Jämställdhet - 2016
Med Öppna jämförelser Jämställdhet finns för första gången...
125 kr
Öppna jämförelser Grundskola - 2016
Öppna jämförelser - Grundskola 2016 är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) ...
150 kr
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2016
I Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2016 jämför Sveriges Kommuner o...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr