Ämnen
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2013 i gruppen Skola hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-993-5)
ISBN-nummer:978-91-7164-993-5
Utgivningsdag:2013-10-30
Serie:Öppna jämförelser

Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2013

Info:
Öppna jämförelser - gymnasieskola 2013 är den sjätte rapporten som presenterar jämförelser av gymnasieskolans resultat och resurser på kommunnivå för att stimulera till lokala analyser och skolutveckling.

I årets rapport beskriver vi förbundets arbete för att stärka ungdomars etablering på arbetsmarknaden inom den gemensamma ramen "Unga till arbete". De projekt och åtgärder som ryms inom denna ram syftar till att förbättra ungdomars möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden genom att ge kommunerna del av erfarenheter, stöd och metoder för sitt utvecklingsarbete.
125 kr
Antal: 
Artnr:
7164-993-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2012
Denna rapport är den femte i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans m...
Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012
I rapporten Öppna jämförelser publicerar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och ...
140 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2008
Denna rapport är den första i ordningen som SKLpublicerar inom området trygghet och...
Öppna jämförelser Grundskola 2011: Tema matematik
Denna rapport är den femte i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar d...
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Ekonomirapporten, oktober 2017
Den positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättning och kommunalt skat...
100 kr
Barnkonventionen föreslås bli svensk lag
Som framgår av den här skriften är nyckeln till ett framgångsrikt arbete med b...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...