Ämnen
Öppna jämförelser:  Företagsklimat 2011 i gruppen Regional utveckling hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-712-2)
ISBN-nummer:978-91-7164-712-2
Utgivningsdag:2011-09-07

Öppna jämförelser: Företagsklimat 2011

Info:
Företagsklimatet i kommunerna är en prioriterad fråga för Sveriges Kommuner och Landsting. Ett gott företagsklimat främjar företagande, skapar arbetstillfällen och stärker kommunens skattebas. Att förbättra det lokala företagsklimatet är därför centralt för lokal och regional utveckling.

För första gången genomför SKL en Öppen jämförelse om företagsklimat. Undersökningen har gjorts i samverkan med Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg under namnet Insikt – en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Genom att erbjuda möjligheten till jämförelser av servicen mellan kommuner och mellan olika myndighetsområden i kommunerna hoppas vi kunna bidra till kommunernas fortsatta utvecklingsarbete inom området företagsklimat.
Artnr:
7164-712-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr