Ämnen
Öppna jämförelser folkhälsa 2014 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-159-4)
ISBN-nummer:978-91-7585-159-4
Utgivningsdag:2014-12-15
Serie:Öppna jämförelser

Öppna jämförelser folkhälsa 2014

Info:
Rapporten redovisar resultat för befolkningens hälsa och levnadsvanor. Årets rapport har även utökats med flera nya indikatorer som berör livsvillkor och levnadsförhållanden.

Detta är andra gången Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting redovisar en öppen jämförelse inom folkhälsa. Den tidigare jämförelsen publicerades år 2009. Syftet med rapporten är att den ska bidra till systematiskt och långsiktigt förbättringsarbete inom verksamheter på regional och lokal nivå och därigenom förbättra folkhälsan.

Bilagor och stöd för analyser kring Öppna jämförelser folkhälsa: http://skl.se/folkhalsa

OBS! Rapporten innehåller felaktigheter på sidorna 10, 40, 139 och 140. Ladda ned bilagan med rättelsebladet.
Artnr:
7585-159-4
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser Grundskola - 2016
Öppna jämförelser - Grundskola 2016 är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) ...
150 kr
Ekonomirapporten, april 2016
Stora demografiska förändringar innebär en stor utmaning för kommuner och land...
100 kr
Öppna jämförelser - Grundskola 2015
Öppna jämförelser - Grundskola 2015 är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) ...
125 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...