Ämnen
Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen ? en analys utifrån kommunernas resultat 2009 i gruppen Äldreomsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-575-3)
ISBN-nummer:978-91-7164-575-3
Utgivningsdag:2010-10-11

Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen ? en analys utifrån kommunernas resultat 2009

Info:

Intresset för kvalitetsuppföljningar av äldreomsorgen ökar ständigt och Öppna jämförelser har påtagligt bidragit till det ökade intresset genom de tydliga kvalitetsskillnader som framträder mellan kommunerna. Med denna rapport tar vi nästa steg för att fördjupa kunskapen om varför kvaliteten skiljer sig åt mellan kommuner och vad den enskilda kommunen kan göra för att förbättra sin äldreomsorg. Vi identifierar åtta framgångsfaktorer i kommunernas arbete som är speciellt utmärkande för en välfungerade och högkvalitativ äldreomsorg.

Vi återger också konkreta tips och exempel på hur olika kommuner framgångsrikt har arbetat för att förbättra kvalitet därigenom resultat i Öppna Jämförelser. Det är ett mycket omfattande arbete som ger oss en unik överblick över faktorer som är av betydelse för att höja kvaliteten i äldreomsorgen.

110 kr
Antal: 
Artnr:
7164-575-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Ekonomirapporten, oktober 2017
Den positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättning och kommunalt skat...
100 kr
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...