Ämnen
Öppna jämförelser 2016 Vård och omsorg om äldre i gruppen Äldreomsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-521-9)
ISBN-nummer:978-91-7585-521-9
Utgivningsdag:2017-03-16

Öppna jämförelser 2016 Vård och omsorg om äldre

Jämförelser mellan kommuner och län
Info:
Detta är den sjunde rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre, som Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen publicerar gemensamt. Syftet med öppna jämförelser är att skapa öppenhet och förbättrad insyn i den offentligt finansierade vården och omsorgen, samt ge underlag för lärande, analys och förbättring. Rapporten vill stimulera kommuner, landsting och regioner att i samverkan analysera och utveckla kvaliteten i vården och omsorgen om äldre.
Innehållet i rapporten ska ge underlag för ledning och styrning genom att inspirera till lokala, regionala och nationella analyser och diskussioner om kvalitet och effektivitet.
0 kr
Artnr:
7585-521-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Ekonomirapporten, oktober 2017
Den positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättning och kommunalt skat...
100 kr
Barnkonventionen föreslås bli svensk lag
Som framgår av den här skriften är nyckeln till ett framgångsrikt arbete med b...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...