Ämnen
Öppna jämförelser 2015 Vård och omsorg om äldre i gruppen Äldreomsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-386-4)
Öppna jämförelser 2015 Vård och omsorg om äldre
ISBN-nummer:978-91-7585-386-4
Utgivningsdag:2016-03-30
Serie:Öppna jämförelser

Öppna jämförelser 2015 Vård och omsorg om äldre

Jämförelser mellan kommuner och län
Info:
Detta är den sjätte rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre, som Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen publicerar. I rapporten presenteras 31 indikatorer som belyser kvaliteten i vården och omsorgen om äldre samt 15 bakgrundsmått, på kommun-, läns- och riksnivå.

Innehållet i rapporten ska ge underlag för ledning och styrning genom att inspirera till lokala, regionala och nationella analyser och diskussioner om kvalitet och effektivitet.
Rapporten går att ladda ner som pdf, kostnadsfritt.
Köp 5 st eller fler för 120 kr/st
140 kr
Antal: 
Artnr:
7585-386-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2012
Denna rapport är den femte i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans m...
Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012
I rapporten Öppna jämförelser publicerar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och ...
140 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2008
Denna rapport är den första i ordningen som SKLpublicerar inom området trygghet och...
Öppna jämförelser Grundskola 2011: Tema matematik
Denna rapport är den femte i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar d...
Andra har också visat intresse för:
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nationellt ramverk för patientsäkerhet
SKL har tillsammans med landsting och kommuner tagit fram ett nationellt
ramverk för patient...
50 kr
Att mäta patientsäkerhetskulturen
Patientsäkerhetskulturen är de värderingar, attityder och beteenden som påverk...
220 kr