Ämnen
Öppna jämförelser 2009 : gymnasieskola i gruppen Skola hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-472-5)
ISBN-nummer:978-91-7164-472-5
Utgivningsdag:2009-11-04

Öppna jämförelser 2009 : gymnasieskola

Info:
I rapporten presenterar och jämför Sveriges Kommuner och Landsting indikatorer för gymnasieskolan. I rapporten redovisar vi resultaten för kommunens folkbokförda elever och de resurser som deras utbildning tar i anspråk. Resultaten beskrivs utifrån elevernas slutbetyg, deras deltagande i arbetslivet och i högre studier samt benägenheten att deltaga i allmänna val. Resurserna beskrivs utifrån kostnaderna för elevernas utbildning. För varje indikator presenteras kartor, diagram och de främsta kommunerna i varje kategori. I rapportens tabellbilaga redovisas värdena och rangordningen för samtliga 290 kommuner.

Denna rapport är tänkt att ge kommunerna ett underlag för att följa upp sina folkbokförda elevers resultat samt stimulera till analyser och diskussioner kring den gymnasieutbildning som kommunerna själva tillhandahåller eller de utbildningar i fristående skolor eller andra kommunala skolor som kommunen är med och finansierar.
Artnr:
7164-472-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Information till alla
För nionde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört webbundersö...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info