Ämnen
Öppna jämförelser 2008 : vård och omsorg om äldre i gruppen Äldreomsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-406-0)
ISBN-nummer:978-91-7164-406-0
Utgivningsdag:2008-11-10

Öppna jämförelser 2008 : vård och omsorg om äldre

Info:

Denna rapport är den andra öppna jämförelsen av kvaliteten inom vård och omsorg om äldre som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar. ;    Rapporten är ett led i SKL:s arbete med att öppet redovisa och jämföra olika verksamheters kvalitet och effektivitet. För varje indikator presenteras kartor, diagram och de främsta kommunerna i varje kategori.

I rapportens tabellbilaga redovisas värdena och rangordningen på kommunnivå. Syftet med jämförelserna är att stimulera kommuner att i samverkan med landstingen utveckla och förbättra vården och omsorgen om äldre. Redovisningen ska ge stöd till att identifiera var förbättringsarbete kan ske och stimulera till analyser och åtgärder för att höja kvaliteten."

Köp 5 st eller fler för 90 kr/st
Köp 10 st eller fler för 70 kr/st
Artnr:
7164-406-0
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser: Företagsklimat 2016
För fjärde gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen...
150 kr
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2016
Sveriges Kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar f...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr