Ämnen
Öppna jämförelser 2008 : gymnasieskola i gruppen Skola hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-389-6)
ISBN-nummer:978-91-7164-389-6
Utgivningsdag:2008-10-14

Öppna jämförelser 2008 : gymnasieskola

Info:
Öppna jämförelser Gymnasieskola 2008 är den första rapporten där SKL publicerar och jämför indikatorer för gymnasieskolan. I rapporten presenteras resultaten för de elever som är folkbokförda i kommunen samt de resurser kommunerna satsar på gymnasieskolan. Gymnasieskolans resultat beskrivs utifrån, Slutbetyg, Arbetsmiljö och hälsa, Arbete och högre studier och Demokrati. ; För varje indikator presenteras kartor, diagram och de främsta kommunerna i varje kategori. I rapportens tabellbilaga redovisas värdena och rangordningen för samtliga 290 kommuner. ; Denna rapport är tänkt att ge kommunerna ett underlag för att följa upp sina folkbokförda elevers resultat samt stimulera till analyser och diskussioner kring den gymnasieutbildning som kommunerna själva tillhandahåller eller de utbildningar i fristående skolor eller andra kommunala skolor som kommunen är med och finansierar. (Uppdaterad 2008-10-17)
Artnr:
7164-389-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Information till alla
För nionde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört webbundersö...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info