Ämnen
Öppna jämförelser 2007 : grundskola i gruppen  hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-254-7)
ISBN-nummer:978-91-7164-254-7
Utgivningsdag:2007-06-11

Öppna jämförelser 2007 : grundskola

Info:
Rapporten redovisar Sveriges Kommuner och Landsting några indikatorer avseende resultat (slutbetyg och resultat i ämnesproven i årskurs 9) och resurser (nettokostnad per elev och personaltäthet) på kommunnivå. För varje indikator presenteras sammanfattande kartor, diagram och de 10 kommuner med högst rangordning. I en tabellbilaga redovisas värdena och rangordningen för samtliga 290 kommuner. ; Av rapporten framgår även att det saknas uppgifter på kommunnivå när det gäller andra intressanta indikatorer som t ex ""vad tycker elever/föräldrar om sin skola"", ""förekomst av mobbning"" eller ""ungdomskriminalitet"". ; Genom att erbjuda möjligheten till jämförelser av olika indikatorer för grundskolans resultat och resurser hoppas vi kunna bidra till kommunernas fortsatta utveckling av skolans verksamhet.
Artnr:
7164-254-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Information till alla
För nionde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört webbundersö...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info