Ämnen
ONE-STOP-SHOP i gruppen Arbetsmarknad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-497-7)
ISBN-nummer:978-91-7585-497-7
Utgivningsdag:2017-12-13

ONE-STOP-SHOP

En framgångsrik metod för ungdomars etablering på arbetsmarknaden
Info:
Rapporten redogör för de vanligaste utmaningarna som samhällen över hela EU står inför då ungdomar ska etablera sig på arbetsmarknaden. Dessa utmaningar är höga ungdomsarbetslöshetstal, låg grad av samverkan samt lågt förtroende för offentliga institutioner.
En framgångsrik lösning är one-stop-shops för ungdomar inom flaggskeppet School to Work. Rapporten nämner tre typer av one-stop-shops och ge sju exempel.
SKL driver flaggskeppet för att öka kunskapen om förebyggande arbete i studieavbrottsfrågan och öka medvetenheten om insatser som underlättar UVAS etablering på arbetsmarknaden.
Sedan 2016 har flaggskeppet varit en del av SKL:s projekt Plug In 2.0 som finansieras av ESF.
0 kr
Artnr:
7585-497-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Information till alla
För nionde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört webbundersö...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info