Ämnen
Olika är normen i gruppen Skola hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-522-6)
ISBN-nummer:978-91-7585-522-6
Utgivningsdag:2017-03-29

Olika är normen

Att skapa inkluderande lärmiljöer i skolan
Info:
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluderande lärmiljöer. Målgrupper är politiker, förvaltning, rektorer, lärare och elevhälsoteam. Materialet beskriver framgångsfaktorer, processen, arbetet med anpassningar och stöd samt elevhälsan som resurs. Till stöd för utveckling presenteras ett antal frågor riktade till de olika målgrupperna. Materialet bygger på erfarenheter från kommuner som deltagit i ett FoU-program samt intervjuer med forskare och representanter från förvaltning och skolor.

OBS!  De första 20 exemplaren är gratis, vill man beställa fler
           tar vi ett självkostnadspris för dem på 50 kr/styck.
Köp 21 st eller fler för 50 kr/st
Artnr:
7585-522-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vänd frånvaro till närvaro
Hur kan kommunen säkerställa ett bra arbete för att öka skolnärvaron? Och...
60 kr
Ljudlig miljö - att arbeta med ljudmiljö i förskolor och skolmatsalar
En dålig ljudmiljö är en arbetsmiljöfråga och i förlängningen o...
175 kr
Barnets rättigheter - kortlek
Den här kortleken är en samverkan mellan Landstinget Sörmland och Sveriges Kommuner...
40 kr
Patientsäkerhet och arbetsmiljö
Denna vägledning vill bidra till att det systematiska arbetet med patientsäkerhet och ar...
50 kr